Southern Peninsula

Andaman and Nicobar Islands, Coastal states Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Kerala, and Lakshadweep